In kort is die Busy Bugs Bricks Club ‘n klub wat u kind op ‘n sosiale, emosionele en ontwikkelings vlak vaardig maak. Busy Bugs Bricks Club het ontstaan deur ‘n spesifieke behoefte wat raakgesien is in die gemeenskap. ‘n behoefte wat twee ledig is...

Lees Meer